Zen in Salland

In stilte ontdek je waar je leven over gaatkind

Thuiskomst op de rug van de os

Met een strohoed op zijn hoofd
en met wapperend gewaad
keert hij terug naar huis
op de rug van de os,
kalm en blijmoedig.
De klank van zijn fluit
doordringt de opkomende avondnevel.
Elke maat en elk couplet
verkondigt de blijde stemming van de herder.
Ieder die hem hoort,
weet hoe het hem te moede is.


Uit: De os en zijn hoeder, klassieke zentekst.


☛ Compassietraining start op
7 maart
☛ Stiltewandeling Duursche Waarden
6 januari
☛ Introductiecursus start op
10 januari